ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
Οι αντωνυμίες είναι τα μέρη του λόγου (οι λέξεις) που χρησιμοποιούνται αντί των ονομάτων.
Χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
1.Προσωπικές είναι οι αντωνυμίες που αντικαθιστούν τα τρία πρόσωπα του λόγου. Δηλαδή: εγώ – εσύ - αυτός, αυτή , αυτό. Κλίνονται ως εξής:

ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΗΘΥΘΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ονομ. εγώ εσύ εμείς εσείς
γεν. εμένα (μου) εσένα (σου) εμάς (μας) εσάς (σας)
αιτιατ. εμένα (με) εσένα (σε) εμάς (μας) εσάς (σας)
κλητ.
-
-
-
-

 

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΗΘΥΘΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ονομ. αυτός (τος) αυτή (τη) αυτό (το) αυτοί (τοι) εσείς
γεν. αυτού (του) αυτής (της) αυτού (του) εμάς (μας) εσάς (σας)
αιτιατ. αυτόν (τον) αυτήν (την) αυτό (το) εμάς (μας) εσάς (σας)
κλητ.
-
-
-
-
-

 Προσοχή: Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα άρθρα, με τους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών. Τα άρθρα συνοδεύουν ονόματα, ενώ οι αντωνυμίες, συνοδεύουν ρήματα.
Του Νίκου, της τάξης, του αλόγου. (εδώ έχουμε άρθρα).
Του μίλησα, της έδειξα, του φώναξα. (εδώ έχουμε προσωπικές αντωνυμίες)
Του(προσωπική αντωνυμία) μίλησα του(άρθρο) ανθρώπου
Τον (προσωπική αντωνυμία) έπιασαν τον(άρθρο) κλέφτη

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
1. Να γράψετε στον πληθυντικό αριθμό, και στο ίδιο πρόσωπο τις παρακάτω προτάσεις, όπως στα παραδείγματα στην πρώτη σειρά.

Αυτή θέλει Αυτές θέλουν Εγώ γράφω Εμείς γράφουμε
Αυτός διαβάζει   Αυτός πηδάει  
Εσύ μιλάς   Αυτός πιάνει  
Εσύ γράφεις   Εγώ κυνηγώ  
Αυτός ακούει   Εγώ ταξιδεύω  
Αυτός παίζει   Αυτό ρίχνει  
Εγώ πίνω   Εσύ πλέκεις  
Αυτή τρώει   Εγώ κοιμάμαι  
Εσύ ανοίγεις   Αυτή χορεύει  
Εγώ οδηγώ   Εσύ κοιτάζεις  
Αυτή πλένει   Αυτός κοιτάζει  
Αυτή πλένει   Εγώ φωνάζω  
Εσύ τρέχεις   Εσύ πληρώνεις  
Εγώ ψήνω   Αυτό τρώγεται  
Αυτός βλέπει   Αυτή στρώνει  

 

2. Να αντικαταστήσετε τα ουσιαστικά με την αντίστοιχη προσωπική αντωνυμία(στο τρίτο πρόσωπο), όπως στο παράδειγμα:

Ο Γιάννης διαβάζει ένα βιβλίο
Αυτός διαβάζει ένα βιβλίο
Η Μαρία παίζει με τις κούκλες  
Ο Νίκος τρέχει στο δρόμο  
Τα κορίτσια χορεύουν  
Τα αγόρια παίζουν  
Οι γείτονες μιλάνε  
Το μωρό κοιμάται  
Η γειτόνισσα πλένει  
Το ζώο πεινάει  
Ο Κώστας ρωτάει  
Ο Βασίλης τρέχει  
Το παιδί ακούει τη μαμά